برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تأثیر عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی (9611 مشاهده)
بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی و فرسودگی شغلی معلمان شهرستان قروه (6632 مشاهده)
سلامت اجتماعی ایران: از تعریف اجماع‌ مدار تا شاخص شواهد مدار (5302 مشاهده)
تحلیل اجتماعی خشونت شوهران علیه زنان: مدلی نظری و آزمونی تجربی (4602 مشاهده)
دین و نظم اجتماعی: بررسی رابطه دینداری با احساس آنومی و کجروی در میان نمونه‌ای از دانشجویان (4566 مشاهده)
تبیین جامعه شناختی شکل گیری دولت مطلقه مدرن در ایران (4313 مشاهده)
فراتحلیل مطالعات سرقت در ایران (4250 مشاهده)
جستجوی درونمایه‌های یک نظریه اجتماعی کجروی بر اساس آموزه‌های قرآنی (4138 مشاهده)
بررسی الگوی خاموش فرهنگ فقر و عوامل مرتبط با آن «مطالعه موردی‎: شهرستان دلفان استان لرستان» (4046 مشاهده)
بررسی نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از منظر تحلیل گفتمان (4042 مشاهده)
تجربه طرد اجتماعی: مطالعه هه‌ورامی‌های شهر مریوان (4030 مشاهده)
بررسی رابطه هویت ملی و قومی با تأکید بر احساس محرومیت و جامعه‌پذیری قومی: مطالعه موردی دانشجویان آذری، کرد و عرب (4022 مشاهده)
بررسی رابطه طرد اجتماعی و آمادگی برای اعتیاد (3879 مشاهده)
تحلیل جامعه‌شناختی نیازهای اجتماعی و کالبدی محلات شهر از دیدگاه توسعه پایدار محله‌ای(مطالعه موردی: محلات شهر اصفهان) (3879 مشاهده)
بررسی نقش یادگیری اجتماعی در تقلب دانشگاهی (3864 مشاهده)
تغییرات جمعیت روستایی ایران و رابطه آن با مؤلّفه‌های توسعه در چند دهه ‌اخیر (3798 مشاهده)
مدل پیشنهادی برای سنجش کیفیت زندگی: مطالعه موردی: شهر اصفهان (3787 مشاهده)
ارتباط بین بیکاری و قاچاق مواد مخدر در ایران (3776 مشاهده)
بررسی ارزش‌های اجتماعی دو نسل والدین و فرزندان درباره معیارهای انتخاب همسر در شهر هشتگرد (3726 مشاهده)
مطالعه تجربی رابطه آگاهی و رفتارهای زیست‌محیطی (مطالعه مناطق شهری و روستایی شهرستان سنندج) (3689 مشاهده)
سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب: تحلیل تطبیقی فازی بین‌کشوری از سال 2000 تا 2008 (3645 مشاهده)
شکاف‌های جامعه ایرانی (3616 مشاهده)
سرمایه اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل بین‌ شخصی (3548 مشاهده)
مطالعۀ انسان‌شناسانه پدیده کودکان کار خیابانی در شهر کرج (3436 مشاهده)
تأثیر سرمایه اجتماعی خانوادگی بر انحرافات اجتماعی (3400 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
هویت خانوادگی و تعامل در فضای سایبرنتیک (6657 دریافت)
تحلیل اجتماعی خشونت شوهران علیه زنان: مدلی نظری و آزمونی تجربی (6242 دریافت)
پیمایش طولی: امکانات و مسائل روش شناختی (4651 دریافت)
شکاف‌های جامعه ایرانی (4632 دریافت)
بررسی الگوی خاموش فرهنگ فقر و عوامل مرتبط با آن «مطالعه موردی‎: شهرستان دلفان استان لرستان» (4556 دریافت)
بررسی رابطه طرد اجتماعی و آمادگی برای اعتیاد (4274 دریافت)
مدل پیشنهادی برای سنجش کیفیت زندگی: مطالعه موردی: شهر اصفهان (4003 دریافت)
رابطه سبک های فرزندپروری والدین و هم نشینی با همسالان بزهکار (3957 دریافت)
فرهنگ سیاسی دموکراتیک و عوامل مرتبط با آن (یک مطالعه موردی) (3853 دریافت)
تأثیر عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی (3804 دریافت)
بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی و فرسودگی شغلی معلمان شهرستان قروه (3551 دریافت)
مطالعۀ انسان‌شناسانه پدیده کودکان کار خیابانی در شهر کرج (3324 دریافت)
برابری سیاسی و رابطه آن با مشروعیت دولت ‹تحلیل ثانویه نتایج یک پژوهش در سه شهر تهران، مشهد و یزد› (3283 دریافت)
بررسی تأثیر مؤلفه‌های سبک زندگی بر نگرش دختران مجرد نسبت به ازدواج (مطالعه شاغلان دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز) (3273 دریافت)
دموکراسی و ثبات سیاسی (3165 دریافت)
چالش های تغییر سازمانی: بررسی مشکلات حاصل از انتقال دانشگاه تربیت معلم به حصارک (3120 دریافت)
گرایش به ارتباط با جنس مخالف: مطالعه ای درباب نوجوانان پسرِ مشهد (3086 دریافت)
تبیین جامعه‌شناختی گرایش به مصرف سیگار (2787 دریافت)
سنخ‌ شناسی و دلایل وقوع قتل عمد به شیوۀ نظریۀ زمینه ای (2697 دریافت)
معرفی و نقد کتاب مسائل اجتماعی (2668 دریافت)
تأملی معرفت‌شناختی بر جامعه‌شناسی آکادمیک در ایران (2574 دریافت)
جستجوی درونمایه‌های یک نظریه اجتماعی کجروی بر اساس آموزه‌های قرآنی (2549 دریافت)
سیاست‏‌های حمایتی و توانمندسازی زنان (2515 دریافت)
جامعه‌شناسی دین و جنسیت: بررسی نظری و تجربی با تأکید بر اشتغال زنان (2464 دریافت)
بررسی رابطه هویت ملی و قومی با تأکید بر احساس محرومیت و جامعه‌پذیری قومی: مطالعه موردی دانشجویان آذری، کرد و عرب (2327 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
درباره نشریه ( 8006 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 5859 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 3870 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 2281 بازدید)
تماس ( 2212 بازدید)
اهداف مجله و اصول اخلاقی مجله ( 2080 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده ( 1993 بازدید)
تماس با ما ( 1179 بازدید)
حق نشر ( 980 بازدید)
حق نشر ( 965 بازدید)
حق نشر ( 950 بازدید)
حق نشر ( 944 بازدید)
حق نشر ( 944 بازدید)
فرم تعهدنامه و تعارض منافع ( 812 بازدید)
آخرین شماره ( 768 بازدید)
دستور اخلاقی ( 572 بازدید)
حق نشر ( 554 بازدید)
مقالات در دست چاپ ( 486 بازدید)
خوش آمدید ( 295 بازدید)
حق نشر ( 171 بازدید)
حق نشر ( 155 بازدید)
حق نشر ( 145 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اهداف مجله و اصول اخلاقی مجله ( 426 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده ( 391 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 361 چاپ)
درباره نشریه ( 313 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 308 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 281 چاپ)
تماس ( 188 چاپ)
خوش آمدید ( 159 چاپ)
آخرین شماره ( 143 چاپ)
حق نشر ( 138 چاپ)
مقالات در دست چاپ ( 119 چاپ)
حق نشر ( 116 چاپ)
تماس با ما ( 111 چاپ)
حق نشر ( 110 چاپ)
حق نشر ( 104 چاپ)
حق نشر ( 102 چاپ)
فرم تعهدنامه و تعارض منافع ( 97 چاپ)
حق نشر ( 91 چاپ)
دستور اخلاقی ( 90 چاپ)
حق نشر ( 59 چاپ)
حق نشر ( 46 چاپ)
حق نشر ( 46 چاپ)
حق نشر ( 42 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه مسائل اجتماعی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Journal of Social Problems of Iran

Designed & Developed by : Yektaweb