دوره 13، شماره 1 - ( 6-1401 )                   جلد 13 شماره 1 صفحات 179-155 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghorbani A. The Relationship between Social Health and Marital Satisfaction (Case study: female students of Payame Noor Gonbad Kavous University). Social Problems of Iran 2022; 13 (1) :155-179
URL: http://jspi.khu.ac.ir/article-1-3233-fa.html
قربانی علیرضا. رابطۀ سلامت اجتماعی با رضایت زناشویی (مورد مطالعه: دانشجویان زن دانشگاه پیام نور گنبدکاووس). مسائل اجتماعی ایران. 1401; 13 (1) :155-179

URL: http://jspi.khu.ac.ir/article-1-3233-fa.html


گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده:   (695 مشاهده)
این مقاله، رابطۀ سلامت اجتماعی با رضایت زناشویی را مورد بررسی قرار داده است. جامعۀ آماری، کلیه دانشجویان متأهل (زن) مشغول به تحصیل در دانشگاه پیام نور مرکز گنبد (به تعداد 400 نفر) بوده است که از این تعداد با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران، 200 نفر به‌صورت تصادفی انتخاب شده‌اند.
نظریه‌های مورداستفاده در این پژوهش، نظریۀ تسری گرونبرگ و سیستم‌های بوم‌شناختی است. تحقیق با روش توصیفی انجام شده و ابزار پژوهش، پرسشنامه‌های استاندارد سلامت اجتماعی کییز و رضایت زناشویی انریچ است.
یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که بین شکوفایی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، پذیرش اجتماعی و رضایت زناشویی، رابطۀ مثبت و مستقیم وجود دارد. در تحلیل رگرسیونی تمامی متغیرهای مستقل سلامت اجتماعی (مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، پذیرش اجتماعی، همبستگی اجتماعی و انسجام اجتماعی) وارد معادله شدند و درنهایت حدود 50 درصد از واریانس متغیر رضایت زناشویی را تبیین کردند. در مدل‌یابی معادلات ساختاری متغیر رضایت زناشویی اکثر متغیرها، همبستگی بالایی را با سازه مربوط به خود نشان می‌دهند. متغیر مشارکت اجتماعی دارای بار عاملی 81/0 است که نشان می‌دهد 61/65 درصد واریانس مشترکِ برآوردشده در این متغیر، از سوی عامل سلامت اجتماعی تعیین می‌شود. درنهایت مشخص شد که سلامت اجتماعی پیش‌بین کنندۀ رضایت زناشویی است.
متن کامل [PDF 486 kb]   (142 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: مسائل اجتماعی
دریافت: 1399/5/7 | پذیرش: 1400/6/24 | انتشار: 1401/6/27

فهرست منابع
1. آقایاری‌هیر، توکل و وفایی‌اقدم، طاهره (1395). بررسی تأثیر سلامت اجتماعی بر رضایت شغلی (موردمطالعه: کارکنان کارخانه گلسان بافت شهر تبریز). فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، شماره 4.
2. امیدی، رزیتا و راد، فیروز (1397). بررسی رابطۀ سلامت اجتماعی با میزان سازگاری زناشویی در بین بانوان متأهل ساکن شهر آستارا. دو فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی، شماره 41.
3. اولیا، نرگس؛ فاتحی‌زاده، مریم؛ بهرامی، فاطمه (1385). آموزش غنی‌سازی زندگی زناشویی. تهران: دانژه.
4. بهاری، زهرا (1394). نقش سبک زندگی در رضایت زناشویی زوجین. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، شماره 22.
5. پناهی، محمدحسین، زارعان، منصوره (1391). سلامت خانواده و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن. فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 19.
6. پورافقی، فرشاد (1395). نقش سبک‌های زندگی، درک اجتماعی و روابط خانوادگی در پیش‌بینی رضایت زناشویی معلمان جوان. فصلنامه روان‌شناسی مدرسه، شماره 5.
7. تقوای‌یزدی، مریم و چیت‌ساز، چهره (1395). رابطۀ شبکه‌های اجتماعی با سلامت اجتماعی دانشجویان. فصلنامه فن‌آور اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، شماره 2.
8. جمعه‌نیا، سکینه (1387). بررسی رابطۀ سلامت اجتماعی و سلامت روانی با سبک‌های هویت‌یابی دانش آموزان دبیرستان‌های دولتی شهر گنبد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
9. حاجی‌زاده میمندی، مسعود و دهقان‌چناری، مریم (1394). سبک زندگی سلامت‌محور و رضایتمندی زناشویی در بین زنان متأهل شهر یزد. فصلنامه زن در فرهنگ و هنر، شماره 1.
10. خدایاری‌فرد، محمد؛ شهابی، روح‌الله و اکبری‌زردخانه، سعید (1386). رابطۀ نگرش مذهبی با رضایت‌مندی زناشویی در دانشجویان متأهل. فصلنامه خانواده پژوهی، شماره 10.
11. خمسه، اکرم (1386). بررسی نقش عوامل فرهنگی اجتماعی بر طرح‌واره‌های نقش جنسیتی در دو گروه قومی از دانشجویان در ایران. فصلنامه مطالعات روان‌شناختی، شماره 2.
12. رفیع‌پور، فرامرز (1378). آنومی یا آشفتگی اجتماعی (چاپ اول). تهران: سروش.
13. زاهدی‌اصل، محمد و حسینی، فاطمه (1396). رابطۀ سلامت اجتماعی با میزان رضایت از زندگی زناشویی جانبازان. فصلنامه پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، شماره 12.
14. زکی، محمدعلی و خشوعی، مریم‌السادات (1392). سلامت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان شهر اصفهان. فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی شهری (مطالعات شهری)، شماره 8.
15. دواس، دیوید (2001). طرح تحقیق در تحقیقات اجتماعی (چاپ سوم). ترجمه هوشنگ نایبی (1394)، تهران: آگه.
16. سپهریان‌آذر، فیروزه؛ محمّدی، نسیم؛ بدلپور، زینب و نوروززاده، وحید (1395). رابطۀ امیدواری و شادکامی با رضایت زناشویی. مجله سلامت و مراقبت، دوره 18، شماره 1. صفحه 44-37.
17. سرمد، زهره؛ بارزگان، عباس و حجازی، الهه (1398). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: آگه.
18. سجادی، حمیرا و صدرالسادات، سیدجلال (1383). شاخص‌های سلامت اجتماعی. مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، دوره 19، شماره 4-3. صفحه 253-244.
19. سلیمانیان، علی‌اکبر (1373) بررسی تأثیر تفکرات غیرمنطقی (بر اساس رویکرد شناختی) بر رضایت زناشویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت‌معلم.
20. سلیمانیان، علی‌اکبر و محمدی، اکرم (1388). بررسی رابطۀ هوش هیجانی و رضایت زناشویی، فصلنامه پژوهشنامه تربیتی، شماره 19.
21. عطاری، یوسفعلی؛ عباسی‌سرچشمه، ابوالفضل و مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز (1385). بررسی روابط ساده و چندگانه نگرش مذهبی، خوشبینی و سبک‌های دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان مرد متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز. فصلنامه مجله علوم تربتی و روانشناسی، شماره 1.
22. فارسی‌نژاد، معصومه (1383). بررسی رابطۀ سبک‌های هویت با سلامت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر و پسر پایه دوم دبیرستان‌های شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
23. قربانعلی پور، مسعود، فراهانی، حجت اله، برجعلی، احمد، مقدس، لیلا (1387). تعیین اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی به شیوه گروهی بر افزایش رضایت زناشویی، فصلنامه مطالعات روان‌شناختی، شماره 3.
24. قره‌داغی، شکراله؛ مردی‌پیرسلطان، فهیمه و درخشان‌نیا، فریبا (1394). بررسی رابطۀ بین سلامت اجتماعی و رضایت زناشویی در میان کارکنان بهزیستی کرج. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
25. کشاورز، آسیه و نظری، سیدامیر (1398). بررسی رابطۀ بین سلامت اجتماعی و رضایت زناشویی مردان معتاد (مطالعه موردی کمپ‌های ترک اعتیاد استان بوشهر). فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی بوشهر، شماره 38.
26. گودرزی، حسین (1385). مفاهیم بنیادین و مطالعات قومی. تهران: تمدن ایرانی.
27. منصورفر، کریم (1385). روش‌های پیشرفته آماری همراه با برنامه‌های کامپیوتری. تهران: دانشگاه تهران.
28. میرزایی، حدیث؛ فتحی‌آشتیانی، علی؛ سلیمانی، علی‌اکبر و یوسفی، نوید (1396). مقایسه رضایت زناشویی در زنان با توجه به روابط قبل از ازدواج. فصلنامه خانواده پژوهی، شماره 3
29. هومن، حیدرعلی (1384). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران: سمت.
30. یوسفی، رحیم؛ عابدین، علیرضا؛ تیرگری‌سراج، عبدالحکیم و فتح‌آبادی، جلیل (1389). اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل طرح‌واره‌ها در ارتقا رضایت زناشویی. فصلنامه روانشناسی بالینی، شماره 3.
31. Blanco, Amalio & Diaz, Dario. (2007). Social order and mental health: a social well- being approach. Autonoma university of Madrid, psychology in Spain, No 5
32. Bomhoff, Eduard, J., Siah, Audrey K.L. (2019). The relationship between income, religiosity and health: Their effects on life satisfaction, Personality and Individual Differences, No 144 [DOI:10.1016/j.paid.2019.03.008]
33. Carr, Deborah, Freedman, Vicki A, Cornman, Jennifer C, & Schwarz, Norbert. (2014). Happy marriage, happy life? Marital quality and subjective well‐being in later life. Journal of Marriage and Family, No 5. [DOI:10.1111/jomf.12133]
34. Fowers B. J. Olson D. H. (1989). Enrich Marital Inventory: A Discriminant Validity and Cross-Validity Assessment. Journal Marital and family Therapy, No 15 [DOI:10.1037/t73255-000]
35. Greef, A. P. (2000). Characteristics of families that function well. Journal of Family Psychology, No 21 [DOI:10.1177/019251300021008001]
36. Heller, Daniel, Watson, David, & Ilies, Remus. (2004). The role of person versus situation in life satisfaction: A critical examination. Psychological bulletin, No 4 [DOI:10.1037/0033-2909.130.4.574]
37. Herman, Katya M, Hopman, Wilma M, & Rosenberg, Mark W. (2013). Self-rated health and life satisfaction among Canadian adults: associations of perceived weight status versus BMI. Quality of Life Research, No10 [DOI:10.1007/s11136-013-0394-9]
38. Hutchinson, G, Simeon, DT, Bain, BC, Wyatt, GE, Tucker, MB, & LeFranc, E. (2004). Social and health determinants of well being and life satisfaction in Jamaica. International Journal of Social Psychiatry, No 1 [DOI:10.1177/0020764004040952]
39. Keyes, C. L. M. (1998). Social Well- being, Social Psychology Quarterly. 61, 121-140. [DOI:10.2307/2787065]
40. Korkeila M, Kaprio J, Rissanen A, Koskenvuo M, Sörensen TIA. (1998). Predictors of major weight gain in adult Finns: stress, life satisfaction and personality traits. International Journal of Obesity, No 10 [DOI:10.1038/sj.ijo.0800694]
41. Michalitsianos, N. (2014). Resiliency: a resorce for promoting marriage satisfaction. M.A. dissertation in Marriage & Family Therapy. Kean University.
42. Miller, Evonne, & Buys, Laurie. (2008). Does social capital predict happiness, health, and life satisfaction in an urban Australian community? Kotuitui: New Zealand Journal of Social Sciences Online, No 1 [DOI:10.1080/1177083X.2008.9522429]
43. Meeks, S., & Murrell, Stanley A. (2001). Contribution of education to health and life satisfaction in older adults mediated by negative affect. Journal of aging and health, No 1 [DOI:10.1177/089826430101300105]
44. Nimtz, Mark A. (2011). Satisfaction and contributing factors in satisfying long-term marriage:a phenomenological study. Doctoral dissertation, ProQuest Dissertations and Theses, Liberty University.
45. Ogilvie RA. (2015). Good life satisfaction has beneficial effects on bone health. Journal Psychosomatic
46. Medicine, 77(1):709.Available from: http://www.sciencedaily.com Accessed January 13, 2015.
47. Plouffe,. Rachel, A. & Tremblay, Paul, F. (2017). The Realtionship between income and life satisfaction, Personality and Individual Differences, No 109 [DOI:10.1016/j.paid.2016.12.044]
48. Peleg, Ora. (2008). The relation between differentiation of self and marital satisfaction: What can be learned from married people over the course of life? The American Journal of Family Therapy, No 5 [DOI:10.1080/01926180701804634]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه مسائل اجتماعی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Social Problems of Iran

Designed & Developed by : Yektaweb