دوره 12، شماره 1 - ( 1-1400 )                   جلد 12 شماره 1 صفحات 332-299 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rezaienasab Z. The Process of Divorce Formation among Divorced Women in Ilam. Social Problems of Iran 2021; 12 (1) :299-332
URL: http://jspi.khu.ac.ir/article-1-3196-fa.html
رضایی نسب زهرا. فرایند شکل گیری طلاق در بین زنان مطلقۀ شهر ایلام. مسائل اجتماعی ایران. 1400; 12 (1) :299-332

URL: http://jspi.khu.ac.ir/article-1-3196-fa.html


استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام
چکیده:   (922 مشاهده)
هدف  این پژوهش مطالعۀ تجارب زیستۀ زنان مطلقۀ شهر ایلام در مورد طلاق است. به این منظور از روش کیفی و رویکرد نظریۀ زمینه ­ای استفاده شد. مشارکت کنندگان در تحقیق عبارتنداز 18 تن از زنان مطلقۀ در شهر ایلام، خانواده ­های آنان که با تکنیک مصاحبۀ عمیق و نیمه استاندارد با آنها گفتگو شد. تحلیل مصاحبه ­ها، به شکل­ گیری مدل پارادایمی با مقولاتی مانند «باور زنان نسبت به مسئلۀ طلاق»، شرایط علی با مقولۀ «شرایط تنش‌زا»، و شرایط میانجی با مقوله­‌هایی مانند نبود مهارت­‌های ارتباطی بین فردی، ناهمسان همسری، فشار هنجاری، زیست دوگانه»، شرایط زمینه­‌ای با مقوله‌­هایی؛ مانند «بستر اقتصادی»، «بستر فرهنگی»،  کژکارکردی خانواده‌­ها»، و راهبردهایی مانند «اعتراض به وضعیت»،«راهبردهای اجباری نزدیکی به شکست»،«مدیریت وضعیت») و پیامدهایی در سطح فردی، خانوادگی، اجتماعی منتهی شد. با در نظرگرفتن رابطۀ بین مجموعه مقولات، مفهوم دوسوگرایی جامعه شناختی» که در آن شاهد تناقضات میان هنجار اصلی (هنجارهای برگرفته از سنت‌­ها و عصبیت­‌ها) و ضدهنجار فرعی (ارزش­های اجتماعی-فرهنگی مدرن) هستیم، استخراج شد.

متن کامل [PDF 1261 kb]   (377 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: بررسی مسائل اجتماعی
دریافت: 1399/2/21 | پذیرش: 1400/2/12 | انتشار: 1400/6/12

فهرست منابع
1. ابن‏خلدون، عبدالرحمن (1359). مقدمه. ترجمه: پروین گنابادی. تهران: نشر کتاب.
2. احمددوست، حسین و همکاران (1397). بسترها و پیامدهای طلاق در شهر رشت: یک مطالعه کیفی، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، دوره هفتم، شماره 3: 309-325.
3. اسماعیل پور، خلیل و همکاران (1392). پیش بینی رضایت زناشویی همسران براساس باورهای ارتباطی و مهارت های ارتباطی، فصلنامه خانواده پژوهی، شماره 33: 29-44.
4. اعتمادی، عذرا و همکاران (1393). بررسی رابطه مهارت های ارتباطی، الگوهای ارتباطی و سبک های حل تعارض با صمیمیت زناشویی در زنان شهر اصفهان، مجله زن و جامعه، شماره 5: 63-74.
5. بیگوند، داریوش و بخشی، حامد (1384). نگرش جمعیت 18 تا 65 ساله ساکن شهر مشهد به طلاق و عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر بر آن، مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 5: 45-74.
6. حریری، نجلا (1390). اصول و روش های پژوهش کیفی، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
7. جمشیدیها، غلامرضا و قلی پور، سیاوش (1389). مدرنیته و خودکشی زنان لک، فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، دورره 1، شماره 1: 79-106.
8. جمیلی کهنه شهری، فاطمه و رنجبر، مهناز (1391). بررسی جامعه شناختی شادمانی با استفاده از نظریه بازکاوی، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، سال چهاردهم، شماره 56 : 211-245
9. خجسته مهر، رضا و همکاران (1399). تبیین فرایند شکل گیری طلاق: یک پژوهش کیفی، فصلنامه دست آوردهای روان شناختی، دوره چهارم، شماره 1: 23-46.
10. دفلور، ملوین و دنیس، اورت دی (1383). شناخت ارتباطات جمعی. ترجمه: سیروس مرادی. تهران: انتشارات دانشکده صدا و سیما.
11. رحیمی، حسین (1380). بررسی عوامل طلاق در استان خراسان، فصلنامه جمعیت، سال هشتم، شماره 33و 34 : 100-122.
12. رضایی نسب، زهرا(1396). مطالعه کیفی پدیده خودکشی زنان شهر ایلام (با تأکید بر خودسوزی). رساله دکترا، رشته جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا.
13. رضایی نسب، زهرا (1397). پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان مطلقه شهر ایلام، طرح پژوهشی درون دانشگاهی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه ایلام.
14. رضایی، وحید و همکاران (1399). بررسی علل طلاق به شیوه تحلیل روایت در شهرستان یزد و طراحی آموزش پیش نیازهای زوجیت مبتنی بر علل طلاق با رویکرد یادگیری پنهان، ماهنامه طلوع بهداشت، سال نوزدهم، شماره 1 : 73-83.
15. رفیع پور، فرامرز (1378). آنومی یا آشفتگی اجتماعی. تهران: انتشارات سروش.
16. زارعان، منصوره و سدیدپور، سمانه سادات (1396). فراتحلیل تحقیقات مربوط به طلاق: رویارویی عوامل فردی و اجتماعی، فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره هفتم، شماره 2 : 191-218.
17. سادات جوادی، بهناز و همکاران (1394). اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی و تعاملات عاطفی با رویکرد ارزش های دینی بر رضایت زناشویی، فصلنامه روان شناسی خانواده، دوره 2. شماره 2 : 3-14.
18. ساروخانی، باقر (1389). مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده. تهران: انتشارات سروش.
19. سپیدنامه، بهروز و قیصریان، اسحاق (1393). بررسی وضعیت ازدواج و طلاق در استان ایلام طی سال های 1385-1392، فصلنامه فرهنگ ایلام، دوره پانزدهم، شماره 44 و 45: 112-124.
20. شهبازی، عبدالله (1366). ایل ناشناخته: پژوهشی در کوه نشینان سرخی فارس. تهران: نشر نی.
21. صادقی فسایی، سهیلا (1391). تحلیل جنسیتی از زندگی پس از طلاق: مطالعه کیفی، زن در توسعه و سیاست، دوره دهم، شماره 3 : 5-30.
22. فاتحی دهاقانی، ابوالقاسم و نظری، علی محمد (1390). تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در استان اصفهان، مطالعات امنیت اجتماعی، دوره 1، شماره 25: 13-54.
23. فاتحی زاده، مریم السادات و همکاران (1384). بررسی تأثیر عوامل خانوادگی در پایین بودن آمار طلاق در شهرهای یزد، مطالعات تربیتی و روان شناسی، دوره ششم، شماره 1: 117-136.
24. کرباسی زاده اصفهانی، علی؛ حیدریان، ماریا (1388). مبانی معرفت شناسی مدرن، حکمت و فلسفه، سال پنجم، شماره اول: 97-112.
25. محبی، سیدفاطمه (1389). بررسی علل و عوامل مؤثر بر درخواست طلاق. کارفرما: سازمان ملی جوانان.
26. مساواتی، مجید (1374). آسیب شناسی اجتماعی ایران: جامعه شناسی انحرافات، تبریز: انتشارات نوبل.
27. مشکی و همکاران (1390). بررسی وضعیت و عوامل مرتبط با طلاق از دیدگاه زوجین مطلقه شهرستان گناباد در سال های 1388-1387، افق دانش، شماره 1: 35-44.
28. نوابی نژاد، شکوه و همکاران (1396). معنای طلاق از دیدگاه فرد مطلقه: یک مطالعه کیفی پدیدارشناسانه، فصلنامه زن و جامعه، سال هشتم، شماره 3: 93-116.
29. نیکبخت نصرآبادی، علیرضا (1395). تجربه زندگی زنان پس از طلاق: یک مطالعه کیفی، نشریه روان پرستاری، دوره چهارم، شماره 3: 65-74.
30. هاشمی، مریم (1393). سطح، روند و عوامل موثر بر طلاق در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
32. Abebe, Y, M. (2015). Lived Experiences of Divorced Women in Rural Ethiopia. A Special Focus in Hulet Ejju Enessie Woreda: Addis Zemen Kebele .International Journal of Political Science and Development. Volum 3, Number 6:268-281.
33. Apostolou, A., Chari, I., Lefkides, T., & Khalil, M. (2016). Parent-Offspring Conflict over Mating: The Case of Divorce. Personality and Individual Differences, Volum 99:286-294. [DOI:10.1016/j.paid.2016.05.032]
34. Conger & Elder (1990) "Linking Economic Hardship to Material Quality in Stability". Journal of Marriage and the Family:Volum 52, Number 3: 643-656. [DOI:10.2307/352931]
35. Lehrer, E.L.(2014). Age at Marriage and Marital instability. http://www.Demographic Research.org//2166.
36. Lyngstad, T. H. (2015). The Impact of Parents' and Spouses' Education on Divorce Rates in Norway. Journal of Demographic Research: Volum 10, Number 5: 121-142. [DOI:10.4054/DemRes.2004.10.5]
37. Martin Steven p.& Parashar,Sangeeta(2008):An Education Crossover in Divorce Attitude,Department of Sociology and Maryland Population Research Center ,University of Maryland,Collage Park.
38. Rijavec Klobučar, N., & Simonič, B. (2018). Risk Factors for Divorce in Slovenia: A Qualitative Study of Divorced Persons' Experience. Journal of Family Studies, Volum 24, Number 3: 291-306. [DOI:10.1080/13229400.2016.1176592]
39. Salvini,S. and Vignoli, D.(2015).Things Change: Women's and Men's Marital Disruption Dynamics in Italy During a Time of Social Transformation (1920 -70),Demographic-Research, Volume24, Number 5:145-174 [DOI:10.4054/DemRes.2011.24.5]
40. World Health Organization. Preventing Suicide: A Global Imperative,[report] ) 2003 ,2012 ,2014(, Available fromhttp://www.who.int/Mental_Health/Suicide-Prevention/world_/en/.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه مسائل اجتماعی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Social Problems of Iran

Designed & Developed by : Yektaweb