دوره 9، شماره 1 - ( 6-1397 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 27-5 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Adhami J. Identifying Social Factors Affecting Social and Cultural Alienation among Students Case Study of Islamic Azad University, Sanandaj Branch. مسائل اجتماعی ایران. 2018; 9 (1) :5-27
URL: http://jspi.khu.ac.ir/article-1-2905-fa.html
ادهمی جمال. عوامل مؤثر بر بیگانگی اجتماعی و فرهنگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. مسائل اجتماعی ایران. 1397; 9 (1) :27-5

URL: http://jspi.khu.ac.ir/article-1-2905-fa.html


چکیده:   (2095 مشاهده)
  هدف مطالعه حاضر بررسی میزان بیگانگی اجتماعی و فرهنگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و عوامل مؤثر بر آن است. در سال‌های اخیر مفهوم بیگانگی توجه فزاینده متخصصان علوم اجتماعی را به خود جلب نموده است که عموماً به معنای جهت‌گیری منفی احساسات ناهماهنگ فرد، احساس بی‌معنایی زندگی، احساس جدایی از خویشتن و بیزار بودن از ارزش‌های جامعه تعریف می‌شود. در پژوهش حاضر با استنباط از نظریه‌های بیگانگی، سرمایه اجتماعی و نظریه‌های جامعه‌شناسی دین چارچوب نظری تدوین و از آن فرضیه‌های تحقیق استخراج شدند و با روش‌های اسنادی‌ـ‌کتابخانه‌ای و پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه خود اجرا اطلاعات لازم جمع‌آوری شد. بنابراین جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج است که از بین آنها نمونه‌ای با حجم 392 نفر از دانشکده‌های مختلف به روش نمونه‌‌‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب گردید. یافته‌ها حاکی از آن است که میانگین بیگانگی اجتماعی دانشجویان براساس شاخص‌هایی چون احساس بی‌قدرتی، بی‌هنجاری، احساس انزوا، احساس بیگانگی از خود و احساس بیگانگی فرهنگی کمتر از حد متوسط و احساس بی‌معنایی دانشجویان بالاتر از حد متوسط است. همچنین میانگین میزان سرمایه اجتماعی، رضایت اجتماعی، دین‌داری و قدرت تصمیم‌گیری دانشجویان بالاتر از حد متوسط و میانگین سرمایه فرهنگی و میزان بهره‌گیری از رسانه‌های جهانی (ماهواره و اینترنت) در بین آنها پایین‌تر از حد متوسط به‌دست آمد و همچنین نتایج نشان داد که بین متغیرهای مذکور به‌استثنای میزان استفاده دانشجویان از رسانه‌های جهانی با میزان بیگانگی دانشجویان همبستگی معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که از بین متغیرهای مذکور، سه متغیر قدرت تصمیم‌گیری، سرمایه فرهنگی و دین‌داری 7/18 درصد از کل واریانس بیگانگی در بین دانشجویان را تبیین می‌‌‌کنند.
متن کامل [PDF 750 kb]   (645 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: بررسی مسائل اجتماعی
دریافت: 1397/6/4 | پذیرش: 1397/6/4 | انتشار: 1397/6/4

فهرست منابع
1. ابراهیمی لویه، عادل، علی صحبتی‌ها و همایون رضایی‌زاده (1393) «بیگانگی اجتماعی جوانان و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: جوانان 20 تا 30 سالۀ شهرستان خدابنده)»، بررسی مسائل اجتماعی ایران، 5 (1): 1ـ17.
2. ایمان، محمدتقی و طاهره کیذقان (1381) «بررسی عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی زنان (مطالعه موردی زنان شهر شیراز)»، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء(س)، 12 و 13 (44 و 45): 79ـ106.
3. بنی‌فاطمه، حسین و زهره رسولی (1390) «بررسی میزان بیگانگی اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز و عوامل مرتبط با آن»، جامعه‌شناسی کاربردی، 22(1): 1ـ26.
4. توفیقیان‌فر، علی حسن و سید احمد حسینی (1391) «بررسی بیگانگی اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن نمونه: جوانان شهر یاسوج»، فصلنامۀ مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، 3(8): 45ـ58.
5. حسینی، فرشته و خلیل میرزایی (1395) «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ازخودبیگانگی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن»، فصلنامه پژوهش اجتماعی، 8 (33): 51ـ70.
6. حریری اکبری، محمد و حسن صالح‌نژاد (1394) «سرمایة فرهنگی سدی در برابر بیگانگی اجتماعی (مطالعه موردی: دانش‌آموزان شهرستان سقز)»، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، 5 (17): 33ـ56.
7. جهانگیری، جهانگیر، فاطمه ابوترابی زارچی، فاطمه تنها و ابوترابی زارچی، حمیده (1391) «بررسی رابطۀ بین رضایت از زندگی خوابگاهی و از خودبیگانگی دانشجویان دختر خوابگاهی (مطالعۀ موردی: دانشگاه اصفهان)»، زن در فرهنگ و هنر، 4 (4): 89ـ106.
8. ربانی خوراسگانی، علی (1371) بیگانگی اجتماعی به همراه بررسی موردی بیگانگی اجتماعی در بین پذیرفته‌‌شدگان مرکز آموزش علامه حلی تهران در سال 1371و1372، پایان‌نامه کارشناسی‌‌ارشد منتشرنشده، دانشگاه تهران.
9. رسولی، زهره (1385) بررسی میزان بیگانگی اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز و عوامل مرتبط با آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
10. ریتزر، جورج (1383) نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات علمی.
11. زکی، محمدعلی (1388) «بیگانگی اجتماعی جوانان (مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان)»، پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، 3: 25ـ51.
12. زکی‌خانی، محمدصادق (1389) «بیگانگی دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج»، علوم سیاسی، 10: 91ـ105.
13. ذکایی، محمدسعید، محمدجواد اسماعیلی (1390) «جوانان و بیگانگی تحصیلی و دانشگاهی»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 4 (4): 55ـ90.
14. سراج‌زاده، سیدحسین (1383) چالش‌های دین و مدرنیته، مباحثی جامعه‌شناختی در دین‌داری و سکولارشدن، تهران: طرح نو.
15. سراج‌زاده، سیدحسین، رضوان قصابی و سولماز چمنی (1391) «بررسی رابطة دین‌داری و بیگانگی اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس)»، فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگی، 2(5): 103ـ125.
16. شارع‌پور، محمود (1386) جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، تهران: انتشارات سمت.
17. طالبی، ابوتراب (1373) بیگانگی اجتماعی (به همراه بررسی تعلقات ارزشی دانش‌آموزان سال سوم و چهارم شهر تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد منتشرنشده، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
18. عباسی قادری، مجتبی (1384) بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر بیگانگی اجتماعی جوانان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
19. فیروزجائیان، علی‌اصغر، حیدر جانعلیزاده و‌ بهزاد هاشمیان (1396) «ناسازی در میدان دانشگاهی و بیگانگی دانشگاهی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه مازندران)»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 6 (1): 1ـ20.
20. قنبری، محمد (1376) بررسی میزان ازخودبیگانگی دانش‌آموزان و عوامل مؤثر بر آن: تحقیقی در دبیرستان‌های پسرانه منطقه 8 و 9 تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد منتشرنشده، دانشگاه تهران.
21. کوزر، لوئیس (1387) زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر علمی.
22. کوزر، لوئیس و برنارد روزنبرگ (1387) نظریه‌های بنیادی جامعه‌شناختی، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی.
23. گرب، ج. ادوارد (1381) نابرابری اجتماعی: دیدگاه‌های نظریه‌پردازان کلاسیک و معاصر، ترجمه محمد سیاهپوش و احمدرضا غروی‌زاده، تهران: معاصر.
24. لطف‌آبادی، حسین و وحیده نوروزی (1383) «بررسی چگونگی نگرش دانش‌آموزان دبیرستانی و پیش‌دانشگاهی ایران به جهانی‌شدن و تأثیر آن بر ارزش‌ها و هویت دینی و ملی آنان»، فصلنامه نوآوری‌‌‌های آموزشی، 3 (9): 88ـ119.
25. محسنی تبریزی، علیرضا (1381) «آسیب‌شناسی بیگانگی اجتماعی‌ـ‌فرهنگی (بررسی انزوای ارزشی در دانشگاه‌های دولتی تهران)»، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 26: 11ـ182.
26. میرقاسمی، سید جمال، محمد حسنی و مریم سامری (1394) «بررسی بیگانگی تحصیلی دانشجویان با استفاده از پایش وضعیت سرمایه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال تحصیلی93-92»، مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 13 (5): 417ـ424.
27. همیلتون، ملكم (1381) جامعه‌شناسی دین، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: مؤسسه انتشاراتی تبیان.
28. Ashraf, Malik Mohammad (2014) 'An Overview of Alienation among Unemployed Adults: A Literature Survey', Journal of Psychol Psychother, 4(5): 1-3.
29. Ashraf Malik Mohammad (2015) 'Assessment of Alienation among the Madrasa Students of Kashmir Valley', The International Journal of Indian Psychology, 2(2): 115-120.
30. Barakat, Halim (1969) 'Alienation: A process of Encounter between Utopia and Reality', The British Journal of Sociology, 20(2): 1-10. [DOI:10.2307/588995]
31. Berger, Peter L. (1974) 'Some Second Thoughts on Substantive versus Functional Definitions of Religion', Journal for the Scientific Study of Religion, 13(2): 125-133. [DOI:10.2307/1384374]
32. Bourdieu, P. (1986) 'The forms of capital', In J. G. Richardson (Ed.) Handbook for Theory and Research for the Sociology of Education, Green Wood Press, pp. 241-258.
33. Boyd, M. R. and Mackey, M. C. (2000) 'Alienation From Self and Others: The Psychosocial Problem of Rural Alcoholic Women', Archives of Psychiatric Nursing, 14(3): 134-141. [DOI:10.1053/py.2000.6383]
34. ÇAĞLAR, Çağlar (2013) 'The Relationship between the Levels of Alienation of the Education Faculty Students and Their Attitudes towards the Teaching Profession', Educational Sciences: Theory & Practice, 13(3): 1507-1513.
35. Friedenberg, E. (1983) Coming of Age in America, New York: Pantheon Books.
36. Fukuyama, Francis (1999) 'Social Capital and Civil Society', IMF conferences on second Generation Reforms, Prepared for Delivery at IMF, Social Capital and Civil Society. [DOI:10.5089/9781451849585.001]
37. Hascher, Tina & Hagenauer, Gerda (2010) 'Alienation from School', International Journal of Educational Research, 49(6): 220-232 . [DOI:10.1016/j.ijer.2011.03.002]
38. İlhan Kaçire (2016) 'The Impact of the Universıty Students' Level of Alienation on their Perception of General Satistactıon', International Journal of Higher Education, 5(1): 38-46. [DOI:10.5430/ijhe.v5n1p38]
39. Keniston, K. (1965) The uncommitted: Alienated Youth in American Society, New York: Harcourt, Brace, & World.
40. Mau, R. Y. (1992) 'The Validity and Devolution of a Concept: Student Alienation', Adolescence, 27: 721-741.
41. Merton, R. K. (1968) Social Theory and Social Structure, New York: The Free Press.
42. Middleton, Russell (1963) 'Alienation, Race, and Education', American Sociological Review, 28: 973-977. [DOI:10.2307/2090316]
43. Millan, E. (2004) 'Developmental of Multiple-Item Scale of Measuring Customes Satisfaction in Travel Agencies Services', Tourism Management, 25: 533-546. [DOI:10.1016/j.tourman.2003.07.002]
44. Nisbet, R. (1979) The Sociological Tradition, London: Merrison.
45. Osin , Evgeny (2009) 'Subjective Experience of Alienation: Measurement and Correlates Existenzanalyse, 29(11): 4-11.
46. Putnam, Robert D. (2000) Bowling alone: The Collapse and Revival of American community, New York: Simon & Schuster. [DOI:10.1145/358916.361990]
47. Seeman, Melvin (1959) 'On the Meaning of Alienation', American sociological Review, 24: 783-791. [DOI:10.2307/2088565]
48. Sztompka, P. (1999) Trust: A Sociological Theory, Cambridge: Cambridge University Press.
49. Trusty, J. & Dooley-Dickey, K. (1993) 'Alienation from School: An Exploratory Analysis of Elementary and Middle School Student's Perceptions', Journal of Research and Development in Education, 19: 1-12.
50. Turner, J. (1998) The Structure of Sociological Theory, United States of America: Wadsworth Publishing.
51. Vahedi Shahrum & Mohammad Ali Nazari (2011) 'The Relationship between Self-Alienation, Spiritual Well-Being, Economic, Situation and Satisfaction of life: A Structural Equation Modeling Approach', Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences (IJPBS), 5(1): 64-73.
52. Yinger, J. Milton (1977) 'A Comparative Study of the Substructures of Religion', Journal for the Scientific Study of Religion, 16(1): 67-86. [DOI:10.2307/1386206]
53. https://en.oxforddictionaries.com

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه مسائل اجتماعی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Social Problems of Iran

Designed & Developed by : Yektaweb