دوره 8، شماره 1 - ( 6-1396 )                   جلد 8 شماره 1 صفحات 25-5 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hemayatkhah Jahromi M, Ershad F, Danesh P, Ghorbani M. Sociological Study of Relationship between Knowledge, Attitudes and Environmental Behaviors: (Case of Study of Tehran University students). مسائل اجتماعی ایران. 2017; 8 (1) :5-25
URL: http://jspi.khu.ac.ir/article-1-2719-fa.html
حمایت خواه جهرمی مجتبی، ارشاد فرهنگ، دانش پروانه، قربانی مهدی. تأملی جامعه شناختی در باب مناسبات دانش، نگرش و رفتارهای زیست‌محیطی (مطالعه دانشجویان دانشگاه تهران) . مسائل اجتماعی ایران. 1396; 8 (1) :25-5

URL: http://jspi.khu.ac.ir/article-1-2719-fa.html


چکیده:   (2716 مشاهده)

فراوانی مسائل زیست­ محیطی در سال­های اخیر، توجه و حساسیت اندیشمندان حوزه ­های مختلف، به­ ویژه جامعه­ شناسان، را به این موضوعات برانگیخته است. جامعه ­شناسان تحلیل و تبیین مسائل زیست­ محیطی را نیازمند مطالعات جامعه­ شناختی و راه­ حل­های اجتماعی می ­دانند. از­این ­رو، این مقاله از دیدگاه جامعه ­شناسی محیط­ زیست تأملی در باب مناسبات دانش، نگرش و رفتارهای زیست ­محیطی دارد و از­سویی وضعیت این سه متغیر را بر­حسب گروه­‌ها و دوره­ های تحصیلی دانشجویان بررسی کرده است. سازگار با پارادایم جدید زیست محیطی و پیشینه مطالعاتی، یافته­ های این مطالعه از تأثیر دانش و نگرش بر رفتارهای زیست محیطی حکایت دارد. همچنین، دانشجویانی که گروه تحصیلی­شان ارتباط بیشتری با موضوع محیط ­زیست دارد (علوم کشاورزی و علوم پایه) به ­لحاظ هر سه متغیر وضعیت بهتر و سطح بالاتری نسبت به دانشجویان گروه ­های دیگر تحصیلی دارند. به ­علاوه، افزایش سطح تحصیلات ارتقا دهنده سطح دانش، نگرش و رفتارهای زیست ­محیطی دانشجویان است. در مجموع، نتایج تحلیل مسیر نشان می ­دهد که متغیرهای بررسی­ شده 20 درصد از واریانس رفتار زیست محیطی را تبیین می ­کنند.

متن کامل [PDF 956 kb]   (993 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی |
دریافت: 1395/2/17 | پذیرش: 1395/4/27 | انتشار: 1396/6/19

فهرست منابع
1. ابتکار، معصومه (1394) «بحران آب در ۳۰۰ دشت کشور»، (527277http://www.tabnak.ir/fa/news/)، تاريخ مراجعه: 5/6/1394.
2. احمدوند، مصطفي و مهدي نوري پور (1389) «نگرش هاي زيست محيطي دانشجويان کشاورزي دانشگاه ياسوج: تحليلي جنسيتي»، علوم ترويج و آموزش کشاورزي ايران، جلد ششم، شمارة 2: 1-13.
3. ادهمي، عبدالرضا و الهام اکبر زاده (1390) «بررسي عوامل فرهنگي مؤثر بر حفظ محيط زيست شهر تهران (مطالعة موردي: مناطق 5 و 8 تهران)»، مجلة تخصصي جامعه شناسي، سال اول، شمارة 1 : 62-37.
4. اکبري، علي مراد (1394) «چاه‌هاي غيرمجاز مسدود مي‌شود/ وجود ۲۰۰ هزار حلقه چاه غيرمجاز». (http://www.ghatreh.com/news/)، تاريخ مراجعه: 19/11/1394.
5. امامقلي، لقمان (1390) بررسي تاثير سرماية اجتماعي بر رفتارهاي زيست محيطي (مطالعة موردي: استان کردستان)، پايان نامة کارشناسي ارشد، دانشگاه مازندران.
6. پور، سميرا و فهيمه السادات سعادت يار (1391) «تحليل و بررسي نگرش ها و نيات رفتاري مسئولانه زيست محيطي با توجه به شهروند زيست محيطي»، راهبرد ياس، شمارة 29: 197-214.
7. حجازي، سيد يوسف و سيدرضا اسحاقي (1393) «تبيين رفتار زيست محيطي روستاييان استان هاي غرب کشور براساس مدل رفتار برنامه ريزي شده»، تحقيقات اقتصاد و توسعة کشاورزي ايران، دورة 5، شمارة 3: 257-267.
8. خديوي، مريم (1391) «دلايل سقوط ۳۶ پله‌اي رتبة محيط زيست ايران در جهان»، روزنامة خراسان، شمارة انتشار 18116، تاريخ انتشار: 23/2/1391.
9. رضواني، نعيمه (1384) بررسي رابطة بين دانش زيست محيطي و نگرش ها با رفتار هاي محافظت از محيط، پايان نامة کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكدة علوم تربيتي و روان شناسي.
10. زهتاب يزدي، ياسر (1389) بررسي ميزان آگاهي، نگرش و رفتار زيست محيطي اساتيد دانشگاه هاي شهر تهران، پايان نامة کارشناسي ارشد، دانشگاه پيام نور مرکز تهران، دانشکدة ادبيات و علوم انساني.
11. سازمان محيط زيست (1394) «هواي تهران بار ديگر در وضعيت قرمز قرار گرفت»، (http://www.tabnak.ir/fa/tag)، تاريخ مراجعه: 8/10/1394.
12. ضياءپور، آرش و همکاران (1391) «تحليل جامعه شناختي محيط زيست و رفتار افراد نسبت به آن در مناطق روستايي و شهري استان کرمانشاه»، فصلنامة آموزش محيط زيست و توسعة پايدار، سال اول، شمارة2: 55-67.
13. طالبي صومعه، مهشيد (1392) بررسي جامعه شناختي رفتار مصرف آب خانگي و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن (مطالعة موردي: شهر تهران) ، پايان نامة کارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.
14. عابدي سروستاني، احمد (1390) «واکاوي نگرش و رفتارهاي زيست محيطي: مطالعه اي درباره دانشجويان کارشناسي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان»، علوم ترويج و آموزش کشاورزي ايران، جلد هفتم، شمارة 2: 77-91.
15. عباسي، جواد و همکاران (1391) «بررسي عوامل تاثير گذار بر رفتار خريد سبز دانشجويان ايراني»، فصلنامة مديريت، سال نهم، شمارة 27: 25-49.
16. عقيلي، سيد محمود و همکاران (1388) «سرمايه اجتماعي و رفتارهاي زيست محيطي مسئولانه در شمال ايران (مطالعة موردي: استان هاي گيلان، مازندران و گلستان)»، علوم کشاورزي و منابع طبيعي، جلد شانزدهم، ويژه نامة شمارة 1: 250236-250.
17. فرصت، محمد (1384) ارزشيابي آموزش زيست محيطي در نظام آموزش عالي کشور، رسالة دکتري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران.
18. فرهمند، مهناز و همکاران (1393) بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر رفتارهاي زيست محيطي (مورد مطالعه: شهروندان شهر يزد) ، مطالعات جامعه شناختي شهري، دورة چهارم، شمارة 10: 1-21.
19. کاوياني راد، مراد (1389) «تحليل فضايي مخاطرات محيطي و بحران هاي بوم شناسي در ايران»، فصلنامة مطالعات راهبردي، سال سيزدهم، شمارة 2 : 34-57.
20. کرمي پور شمس آبادي، محمدرضا (1378) ارائه چارچوب نظري در خصوص چگونگي آموزش محيط زيست در نظام آموزش و پرورش کشور، رسالة دکتري مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران.
21. کريم زاده، سارا (1389) بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر رفتار هاي زيست محيطي(مصرف انرژي)، پايان‌نامة کارشناسي ارشد، دانشگاه پيام نور تهران.
22. کريمي، ليلا (1389) بررسي عوامل جامعه شناختي مؤثر بر رفتار زيست محيطي (رفتار مصرف آب) ، پايان نامة کارشناسي ارشد، دانشگاه پيام نور تهران، مرکز پرند.
23. معتمدي نيا، زهره و همکاران (1393) «عوامل مؤثر بر نگرش زيست محيطي مالکان و مديران SME هاي کشاورزي استان هاي کرمانشاه و ايلام»، محيط زيست طبيعي و منابع طبيعي ايران، دورة شصت و هفتم، شمارة 1: 91-103.
24. Adomssent, M. (2012) "Exploring Universities' Transformative Potential for Sustainability-Bound Learning in Changing Landscapes of Knowledge Communication", Journal of Cleaner Production, 49:11-24. [DOI:10.1016/j.jclepro.2012.08.021]
25. Bamberg, S., Moser, G. (2007) "Twenty Years after Hines, Hungerford, and Tomera: a New Meta-Analysis of Psycho-Social Determinants of
26. Pro-Environmental Behavior", Journal of Environmental Psychology, 27, 14–25.
27. Bloom, J. W., Trumbell, D. (2007) "Evaluation of Environmental Attitudes: Analysis and Results of a Scale Applied to University Student", Journal of University of Zaragoza, 91 (6): 988-1009.
28. Bradley, J. C., Waliczek, T. M., Zajicek, J. M. (1999) "Relationship between Environmental Knowledge and Environmental Attitude of HighSchool Students", The Journal of Environment Education, 30:17–21. [DOI:10.1080/00958969909601873]
29. Budak, D. (2005) "Behavior and Attitude of Student Toward Environmental Issues at Faculty of Agricultural, Turkey", Journal of Applied Sciences, 5 (7):1224-1227. [DOI:10.3923/jas.2005.1224.1227]
30. Desa, A., Abd Kadir, N. B. Y., Yusoof, F. (2011) "A Study on the Knowledge, Attitudes, Awareness Status and Behavior Concerning Solid Waste Management", Procedia Social and Behavioral Sciences, 18: 643–648. [DOI:10.1016/j.sbspro.2011.05.095]
31. Dunlap, R. E., Van Liere, K. D., Merting, A. G., Catton, W. R., and Howell, R. E. (1992) Measuring Endorsement of an Ecological Worldview: a Revised NEP Scale. Paper Presented at: The Annual Meeting of the Rural Sociological Society, The Pennsylvania State University, and University Park.
32. Felts,¬ A. (2008) Home Energy Conservation: Psychological and Environmental Worldviews, A Thesis Presented to The Faculty of the Graduate School University of Missouri-Columbia.
33. Frick, J., Kaiser, F. G., Wilson, M. (2004) "Environmental Knowledge and Conservation Behavior: Exploring Prevalence and Structure in a Representative Sample, Personality and Individual Differences, 37:1-27.
34. Hannigan, J. (2006) Environmental Sociology, Second Edition, This Edition Published in the Taylor & Francis E-Library.
35. Hungerford, H. R., Volk, T. L. (1990) "Changing Learner Behavior in Environmental Education", The Journal Of Environmental Education, 21 (3): 8-21. [DOI:10.1080/00958964.1990.10753743]
36. Imran, S., Alam, K., Beaumont, N. (2014) "Environmental Orientations and Environmental Behavior: Perceptions of Protected Area Tourism Stakeholders", Journal of Tourism Management, 40: 290-299. [DOI:10.1016/j.tourman.2013.07.003]
37. Jensen, B. (2002) "Knowledge, Action and Pro-Environmental Behaviour", Environmental Education Research, 8(3): 325–334. [DOI:10.1080/13504620220145474]
38. Kaiser, F. G., Oerke, B., & Bogner, F. X. (2007) "Behavior-Based Environmental Attitude: De¬velopment of an Instrument for Adolescents", Journal of Environmental Psychology, 27: 242-2. [DOI:10.1016/j.jenvp.2007.06.004]
39. Kaiser, F. G., Wolfing, S., Fuhrer, U. (1999) "Environmental Attitude and Ecological Behavior", Journal of Environmental Psychology, 19(1), 1-19. [DOI:10.1006/jevp.1998.0107]
40. Kaiser, F. G., Fuhrer, U. (2003) "Ecological Behavior's Dependency on Different Forms of Knowledge", International Association for Applied Psychology, 52 (4): 598–613. [DOI:10.1111/1464-0597.00153]
41. Kelly, M., Kennedy, F., Faughnan, P., Tovery, H. (2003) Cultural Sources of Support on Which Environmental Attitudes and Behaviours Draw, Second Report of National Survey Data in Ireland, University College Dublin.
42. Kennedy, E. H., Beckley, T. M., Mcfarlane, B. L., Nadeau, S. (2009) "Why We Don´T Walk The Talk: Understanding The Environmental Values/Behavior Gap In Canada", Human Ecology Review. 16 (2): 151–160.
43. Kollmuss, A., Agyeman, J. (2002) "Mind the Gap: Why Do People Act Environmentally and What are the Barriers to Pro-Environmental Behavior? Environ", Educ. Res, 8 (3): 239-260. [DOI:10.1080/13504620220145401]
44. Lozano, R. (2006) "Incorporation and Institutionalisation of SD into Universities: Breaking through Barriers to Change", Journal of Cleaner Production, 14 (9-11): 787–796.
45. Molina, M. A., Fernandez-Sainz, A., Izagirre-Olaizola, J. (2013) "Environmental Knowledge and other Variables Affecting Pro-Environmental Behavior: Comparison of University Students from Emerging and Advanced Countries", Journal of Cleaner Production, 61, 130-138. [DOI:10.1016/j.jclepro.2013.05.015]
46. Pickett-Baker, J. Ozaki, R. (2008) "Pro-Environmental Products: Marketing Influence on Consumer Purchase Decision", Journal of Consumer Marketing, 25 (5): 281-293. [DOI:10.1108/07363760810890516]
47. Rodríguez-Barreiro, L. M., Fernández-Manzanal, R., Et Al. (2013) "Approach to a Causal Model between Attitudes and Environmental behavior", A Graduate Case Study. Journal of Cleaner Production, 48: 116-125. [DOI:10.1016/j.jclepro.2012.09.029]
48. Sadik, F., Sadik, S. (2014) "A Study on Environmental Knowledge and Attitudes of Teacher Candidates", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116: 2379 – 2385. [DOI:10.1016/j.sbspro.2014.01.577]
49. Salehi, S. (2009) Environmental Attitudes and Behavior in Iran: A Study in the Northern Provinces Using the New Environmental Paradigm, Phd Thesis, Leeds University, UK.
50. Stern, P. C. (2000) "Toward A Coherent Theory Of Environmentally Significant Behavior", Journal Of Social Issues, 56 (3): 407–424. [DOI:10.1111/0022-4537.00175]
51. Sutton, Ph. (2007) the Environment: a Sociological Introduction, Cambridge, Polity Press.
52. Taskin, O. (2009) "The Environmental Attitudes of Turkish Senior High School Students in the Context of Postmaterialism and the New Environmental Paradigm", International Journal of Science Education, 4: 481-502. [DOI:10.1080/09500690701691689]
53. Zsoka, A., Szerenyi, Z. M., Szechy, A., Kocsis, T. ( 2013) "Greening Due to Environmental Education? Environmental Knowledge, Attitudes, Consumer Behavior and Everyday Pro-Environmental Activities of Hungarian High School and University Students", Journal of Cleaner Production, 48:126-138.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه مسائل اجتماعی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Social Problems of Iran

Designed & Developed by : Yektaweb