شمارۀ جدید فصلنامه (بهار 1403) منتشر شد


صفحه اصلی اعضای هیئت تحریریهآقای دکتر رضا صفری شالی
دانشیار گروه جامعه‌شناسی
دانشگاه خوارزمی
reza_safaryshalikhu.ac.ir

آقای دکتر کرم حبیب‌پور گتابی
دانشیار گروه جامعه‌شناسی
دانشگاه خوارزمی
karamhabibpourkhu.ac.ir

آقای دکتر سیروس احمدی
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه یاسوج
sahmadiyu.ac.ir
آقای دکتر فرهنگ ارشاد
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه شهید چمران اهواز
ershadafgmail.com
آقای دکتر محمدحسین پناهی
استاد گروه جامعه‌شناسی
دانشگاه علامه طباطبایی
mhpanahiyahoo.com
آقای دکتر حمیدرضا جلایی‌پور
استاد گروه جامعه‌شناسی
دانشگاه تهران
jalaeipourut.ac.ir
خانم دکتر فاطمه جواهری
دانشیار گروه جامعه‌شناسی
دانشگاه خوارزمی
javahermyahoo.com
آقای دکتر بیژن زارع
استاد گروه جامعه‌شناسی
دانشگاه خوارزمی
dr_bizhanzareyahoo.com
آقای دکتر سیدحسین سراج‌زاده
دانشیار گروه جامعه‌شناسی
دانشگاه خوارزمی
serajshyahoo.com
آقای دکتر اکبر علیوردی‌نیا
استاد گروه جامعه‌شناسی
دانشگاه مازندران
aliverdiniaumz.ac.ir
آقای دکتر صلاح‌الدین قادری
دانشیار گروه جامعه‌شناسی
دانشگاه خوارزمی
salahedin.ghkhu.ac.ir
آقای دکتر علیرضا کریمی
دانشیار گروه جامعه‌شناسی
دانشگاه خوارزمی
alireza.karimikhu.ac.ir
آقای دکتر مسعود گلچین
دانشیار گروه جامعه‌شناسی
دانشگاه خوارزمی
golchin_masoudyahoo.com
آقای دکتر حسین مفتخری
استاد گروه تاریخ
دانشگاه خوارزمی
moftakharikhu.ac.ir
آقای دکتر محمد میرزایی
استاد گروه جمعیت‌شناسی
دانشگاه تهران
mmirzaieut.ac.ir
آقای دکتر حمزه نوذری
دانشیار گروه جامعه‌شناسی
دانشگاه خوارزمی
hnozarikhu.ac.ir
آقای دکتر منصور وثوقی
استاد گروه جامعه‌شناسی
دانشگاه تهران
vosooghiut.ac.ir
آقای دکتر عبدالمحمد کاظمی‌پور
استاد گروه جامعه‌شناسی
دانشگاه کالگری کانادا
akazemipurucalgary.ca
خانم دکتر زهره بیات‌ریزی
دانشیار گروه جامعه‌شناسی
دانشگاه آلبرتا کانادا
bayatrizualberta.ca


حقوق این وب‌سایت متعلق به فصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران است.

طراحی و برنامه‌نویسی: یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Social Problems of Iran

Designed & Developed by :Yektaweb