صفحه اصلی اعضای هیئت تحریریهخانم دکتر فاطمه جواهری

دانشیار دانشگاه خوارزمی
javahermyahoo.com

آقای دکتر سید حسین سراج زاده

دانشیار دانشگاه خوارزمی
serajshyahoo.com

خانم دکتر منصوره اعظم آزاده

دانشیار دانشگاه الزهرا
maazadehyahoo.com
آقای دکتر فرهنگ ارشاد

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
ershadafgmail.com
آقای دکتر محمدحسین پناهی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی
mhpanahiyahoo.com
خانم دکتر فاطمه جواهری

دانشیار دانشگاه خوارزمی
javahermyahoo.com
آقای دکتر بیژن زارع

استاد دانشگاه خوارزمی
dr_bizhanzareyahoo.com
آقای دکتر سید حسین سراج زاده

دانشیار دانشگاه خوارزمی
serajshyahoo.com
آقای دکتر ابراهیم فیوضات

استاد دانشگاه شهید بهشتی
pfiuzatyahoo.com
آقای دکتر مسعود گلچین

دانشیار دانشگاه خوارزمی
golchin_masoudyahoo.com
آقای دکتر حسین مفتخری

استاد دانشگاه خوارزمی
moftakharikhu.ac.ir
آقای دکتر محمد میرزایی

استاد دانشگاه تهران
mmirzaieut.ac.ir
آقای دکتر منصور وثوقی

استاد دانشگاه تهران
vosooghiut.ac.ir
آقای دکتر عبدالمحمد کاظمی پور
استاد دانشگاه کالگری کانادا

akazemipurucalgary.ca
ناصر کرمی
دانشیار دانشگاه علم و تکنولوژی نروژ

naserkaramigmail.com


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه مسائل اجتماعی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Social Problems of Iran

Designed & Developed by : Yektaweb