یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.
سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 2 (12-1400 - شماره پیاپی : 31) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 1 (1-1400 - شماره پیاپی : 30) - 17 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 2 (8-1399 - شماره پیاپی : 29) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 1 (1-1399 - شماره پیاپی : 28) - 14 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 2 (12-1398 - شماره پیاپی : 27) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 1 (6-1398 - شماره پیاپی : 26) - 12 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 2 (12-1397 - شماره پیاپی : 25) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 1 (6-1397 - شماره پیاپی : 24) - 11 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 2 (11-1396 - شماره پیاپی : 23) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 1 (6-1396 - شماره پیاپی : 22) - 10 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 2 (10-1395 - شماره پیاپی : 21) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 1 (4-1395 - شماره پیاپی : 20) - 10 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 2 (12-1394 - شماره پیاپی : 19) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 1 (3-1394 - شماره پیاپی : 17) - 9 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 2 (10-1393 - شماره پیاپی : 16) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 1 (3-1393 - شماره پیاپی : 15) - 8 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 2 (12-1392 - شماره پیاپی : 14) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 1 (5-1392 - شماره پیاپی : 13) - 9 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 2 (11-1391 - شماره پیاپی : 12) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 1 (6-1391 - شماره پیاپی : 11) - 7 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 2 (11-1390 - شماره پیاپی : 10) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 1 (6-1390 - شماره پیاپی : 9) - 7 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 8 (شماره دوم- 10-1389 - شماره پیاپی : 8) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 7 (شماره اول- 4-1389 - شماره پیاپی : 7) - 7 مقاله

سال 1387
Export Journal XML Articles RSS دوره 1387 - شماره 63 (10-1387 - شماره پیاپی : 6) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1387 - شماره 5 (شماره 61- 6-1387 - شماره پیاپی : 5) - 7 مقاله

سال 1386
Export Journal XML Articles RSS دوره 1386 - شماره 4 (شماره 58-59- 10-1386 - شماره پیاپی : 4) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1386 - شماره 3 (شماره 56-57- 6-1386 - شماره پیاپی : 3) - 5 مقاله

سال 1384
Export Journal XML Articles RSS دوره 0 - شماره 2 (سال 50-51- 9-1384 - شماره پیاپی : 18) - 4 مقاله

سال 1383
Export Journal XML Articles RSS دوره 1383 - شماره 44 (3-1383 - شماره پیاپی : 1) - 5 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه مسائل اجتماعی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Social Problems of Iran

Designed & Developed by : Yektaweb