شمارۀ جدید فصلنامه (بهار 1403) منتشر شد


فصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران- اخبار نشریه
تغییر ترکیب اعضای هیئت تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/2/23 | 
نویسندگان گرامی
عرض سلام و احترام
با عنایت به اتمام دورۀ همکاری اعضای قبلی هیئت تحریریه با مجله، اعضای جدید هیئت تحریریه انتخاب و حکم آنها از طرف معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی صادر شد.
ضمن تشکر از اعضای قبلی هیئت تحریریه بابت همکاری صمیمانه در جهت پیشبرد اهداف مجله، انتخاب اعضای جدید را خدمت آنها تبریک گفته و برایشان آرزوی توفیق داریم.
فهرست اعضای هیئت تحریریه در سایت مجله به لینک زیر موجود است.
https://jspi.khu.ac.ir/persons.php?slc_lang=fa&sid=۱&slct_pg_id=۴۱

با احترام
مدیریت مجله 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران:
http://jspi.khu.ac.ir/find-1.43.61.fa.html
برگشت به اصل مطلب