شمارۀ جدید فصلنامه (بهار 1403) منتشر شد


فصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران- اخبار نشریه
تغییر ترتیب انتشار مجلۀ مسائل اجتماعی ایران از «دوفصلنامه» به «فصلنامه»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/2/23 | 
نویسندگان گرامی
با سلام و احترام
پیرو درخواست مدیریت مجله مبنی بر تغییر ترتیب انتشار مجلۀ مسائل اجتماعی ایران از «دوفصلنامه» به «فصلنامه»، به اطلاع می‌رساند این درخواست پس از تأیید در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی، در هیئت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز تأیید شده است و از سال ۱۴۰۳، مقالات این مجله بصورت «فصلنامه» (چهار شماره در سال) منتشر می‌شود.
همچنان از مقالات پژوهشی (نظری و تجربی) نویسندگان گرامی در موضوعات مرتبط با مسائل اجتماعی در رشته‌های جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، جمعیت‌شناسی، مطالعات فرهنگی و ارتباطات و رشته‌های مجاور که به توانایی ما در شناخت، تحلیل و مدیریت مسایل و شرایط اجتماعی جامعۀ ایران یاری رسانند، استقبال می‌شود.
با احترام
مدیریت مجله
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران:
http://jspi.khu.ac.ir/find-1.43.60.fa.html
برگشت به اصل مطلب