شمارۀ جدید فصلنامه (بهار 1403) منتشر شد


فصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران- سیاست دسترسی آزاد
سیاست دسترسی آزاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/29 | 

CC BY-NC
هدف علم، بهبود زندگی مردم است، بنابراین دانشی که در طول فعالیت علمی مجلۀ مسائل اجتماعی ایران از سوی نویسندگان تولید و به اشتراک گذاشته می‌شود، بایستی در خدمت تسریع این بهبود قرار گیرد. از این رو، مدیریت مجله با اتخاذ سیاست دسترسی آزاد و رایگان، خود را ملزم می‌داند که متن مقالات را بصورت آزاد و بدون هیچگونه تبعیضی در اختیار عموم علاقه‌مندان جامعه قرار دهد و خوانندگان می‌توانند مقالات مورد نظر خود را به صورت رایگان دانلود کنند و یا در سایت‌های مختلف به اشتراک بگذارند.
در همین راستا، مجلۀ مسائل اجتماعی ایران تحت قوانینCreative Commons Attribution ۴.۰ International license  منتشر می‌شود که اجازۀ اشتراک (تکثیر و بازآرایی محتوا به هر شکل) و انطباق (بازترکیب، تغییر شکل و بازسازی بر اساس محتوا) را می‌دهد. از این رو، نویسندگان حق نشر بدون قیدوشرط مقاله و دسترسی کامل دیگران به مقالات خود را به نشریۀ مسائل اجتماعی ایران وابسته به دانشگاه خوارزمی واگذار می‌کنند و حق نشر مقاله را در جای دیگر از خود سلب می‌کنند. نشریه اجازۀ اشتراک محتوا را با ذکر منبع به همگان داده است.
لینک: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/۴.۰ 

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران:
http://jspi.khu.ac.ir/find-1.136.49.fa.html
برگشت به اصل مطلب