دوره 14، شماره 2 - ( 8-1402 )                   جلد 14 شماره 2 صفحات 287-253 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران ، aliverdinia@umz.ac.ir
2- گروه جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
چکیده:   (511 مشاهده)
با توجه به گسترش ازدواج سفید به‌عنوان مسئله‌ای اجتماعی، این تحقیق با استفاده از نظریۀ یادگیری اجتماعی ایکرز به بررسی این پدیده در میان 277 نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران پرداخته است. نظریۀ پیش‌گفته، احتمال وقوع رفتار مجرمانه یا همنوایی را تابعی از تعادل این تأثیرات بر رفتار می‌داند. یافته‌ها نشان داد درمجموع حدود یک‌پنجم از کل نمونۀ تحقیق به لحاظ نگرشی با ازدواج سفید مخالف، حدود نیمی بینابین و حدود یک‌سوم موافق هستند. از منظر نگرشی، تفاوت معناداری میان دانشجویان دختر و پسر وجود ندارد؛ اما از بُعد رفتاری، دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر ازدواج سفید (داشتن رابطۀ بدون تعهد) را تجربه کرده‌اند. همچنین، طبق نتایج تحلیل رگرسیونی چندگانه، متغیر میزان پیوند افتراقی بر ابعاد شناختی و رفتاری، متغیر میزان تقویت افتراقی بر ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری و متغیر میزان تقلید نیز بر بُعد عاطفی نگرش به ازدواج سفید تأثیر معنادار دارد. بنابراین، دانشجویانی که در معرض پیوند و تقویت افتراقی قرار می‌گیرند، نگرش مساعدتری به ازدواج سفید و درگیرشدن در تجربۀ آن دارند. درواقع، نگرش مساعد یا نامساعد نسبت به ازدواج سفید، به پاداش‌ها و مجازات‌های ادراکی بستگی دارد. ازاین‌رو هرچه ارزش، دفعات و احتمال پاداش برای یک رفتار اجتماعی بیشتر باشد، احتمال وقوع و تکرار آن بیشتر است و برعکس. چون در بافت فرهنگی و دینی ایران، تبعات منفی ازدواج سفید (از قبیل احتمال بارداری ناخواسته، سقط‌جنین، احتمال بالای مرگ‌ومیر مادران در سقط‌های زیرزمینی، خشونت فیزیکی و روانی، عدم‌حمایت قانونی و...) برای دختران بیشتر از پسران است، ازاین‌رو دانشجویان دختر کمتر از دانشجویان پسر به ازدواج سفید روی می‌آورند.
متن کامل [PDF 802 kb]   (168 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: جرم و انحرافات
دریافت: 1402/2/24 | پذیرش: 1402/8/10 | انتشار: 1402/11/20

فهرست منابع
1. آزادارمکی، تقی؛ شریفی‌ساعی، محمدحسین؛ ایثاری، مریم و طالبی، سحر (1391). هم‌خانگی؛ پیدایش شکل‌های جدید خانواده در تهران. جامعه‌پژوهی فرهنگی، 3(1)، 78-43.
2. احمدوندشاهوردی، محمد؛ پورحسین، رضا و غلامعلی‌لواسانی، مسعود (1400). واکاوی پدیدارشناسانه هم‌باشی (ازدواج سفید) مورد مطالعه: جوانان شهر تهران. رویش روان‌شناسی، 10(11)، 50 - 39.
3. اعتمادی‌فرد، سیدمهدی و حسینی، غزاله (1398). قواعد و ضرورت‌های نظام خانواده در ایران از خلال بروز تغییرات و نابهنجاری (با تأکید بر هم‌باشی به‌مثابۀ نوعی آسیب در خانواده). مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 8(3)، 460-433.
4. آقایی، مجید (1398). واکاوی جرم شناسانه ازدواج سفید با رویکرد جامعه‌شناختی. پژوهش‌نامه اسلامی زنان و خانواده، 7(16)، 145-113.
5. امجدی، فرزانه؛ شکربیگی، عالیه و معدنی، سعید (1399). برساخت اجتماعی ازدواج سفید. پژوهش‌های جامعه‌شناختی، 14(1-2)، 98 - 67.
6. امیدوار، پوران؛ دانش، پروانه؛ زاهدی‌مازندرانی و محمدجواد (1401). تحلیل جامعه‌شناختی پدیدۀ هم‌باشی از منظر روحانیون و جامعه شناسان. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 11(3)، 733 - 703.
7. حسینی، ناهید؛ سیدمیرزایی، سیدمحمد و ساروخانی، باقر (1400). مطالعه جامعه‌شناختی رویکرد جوانان به هم‌باشی و هم‌زیستی‌های نوپدید (مورد مطالعه: شهر تهران). تغییرات اجتماعی - فرهنگی، 18(71)، 42- 22.
8. زارع‌شاه‌آبادی، اکبر و سلیمانی، زکیه (1391). بررسی عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به روابط پیش از ازدواج در دانشگاه یزد. رفاه اجتماعی، 12(45)، 364 -339.
9. زاهدی‌اصل، محمد؛ فتحی، منصور و محمدزاده، رقیه (1400). تجارب و چالش‌های دانشجویان دختر با سابقه هم‌خانگی. رفاه اجتماعی، 21(80)، 309 - 275.
10. شکوری، علی و آزادارمکی، تقی (1381). مدرنیته و خانواده تهرانی. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، 1(31-30)، 268-245.
11. علیوردی‌نیا، اکبر؛ ملک‌دار، اعظم و حسنی، محمدرضا (1393). تخلفات رایانه‌ای در میان دانشجویان دانشگاه مازندران: آزمون تجربی نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز. جامعه‌شناسی ایران، 15(2)، 56-24.
12. علیوردی‌نیا، اکبر و حیدری، حمید (1391). کاربست تجربی نظریۀ یادگیری اجتماعی ایکرز در مطالعه رفتارهای وندالیستی دانش آموزان. جامعه‌شناسی ایران، 13(2-1)، 30-3.
13. کریمی، یوسف (1401). روان‌شناسی اجتماعی (نظریه‌های، مفاهیم، کاربردها)، چاپ سوم، تهران: ارسباران.
14. گلچین، مسعود و صفری، سعید (1396). کلان‌شهر تهران و ظهور نشانه‌های الگوی تازه‌ای از روابط زن و مرد؛ مطالعه‌ زمینه‌ها، فرایند و پیامدهای هم‌‌خانگی. تحقیقات فرهنگی ایران، 10(1)، 57- 29. [DOI:10.22631/ijcr.2017.332]
15. مرکز رصد فرهنگی کشور (1395). https://ircud.ir/fa/content/283625
16. مرکز رصد فرهنگی کشور (1397). https://ircud.ir/fa/content/284116
17. نصرتی نژاد، فرهاد و بهرامی، گیتی (1396). عوامل تعیین‌کننده همباشی. مددکاری اجتماعی، ۶(۲)، 42-35.
18. وهابی‌زاده، خدیجه (1396). تأثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش جوانان نسبت به ازدواج سفید، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.