دوره 13، شماره 2 - ( 12-1401 )                   جلد 13 شماره 2 صفحات 306-281 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه الزهرا ، neda.golbahari@gmail.com
چکیده:   (1177 مشاهده)
متن حاضر بر آن است تا با بهره‌گیری از نظریۀ زمینه‌ای، تجربۀ زیستۀ دخترانی را که به شیوۀ تک‌زیستی و مستقل از خانواده در شهر تهران زندگی و کار می‌کنند، در بزنگاه‌هایی که به نظر می‌رسد هویت جنسیتی فردی و هویت جنسیتی اجتماعی آن‌ها در مقابل هم قرار گرفته‌اند، واکاوی کند. نظر به اینکه تقابل می‌تواند در انواع تفاوت، تضاد، تعارض، تناقض و تقارن نمایان شود، پاسخ به این پرسش مهم که خروجی نهایی تقابل این دو مجموعه از تعاریف برای این گروه از دختران چه خواهد بود، محور اصلی پژوهش حاضر است.
به‌منظور دستیابی به این هدف،13 مصاحبۀ عمیق انجام شده است. یافته‌ها از وجود تعارض هویت جنسیتی در بین مشارکت‌کنندگان حکایت می‌کند. افراد در مواجهه با موقعیت‌های مختلف بسته به شرایط زمینه‌ای و مداخله‌گر، ترکیبی از راهکارهای هم‌نوا با الگوی هویت جنسیتی فردی (الگوهای مدرن‌تر هویتی) و استراتژی‌های همسو با الگوی هویت جنسیتی اجتماعی (الگوهای سنتی‌تر هویتی) را اتخاذ می‌کنند.

 
متن کامل [PDF 375 kb]   (1112 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: زنان
دریافت: 1399/11/5 | پذیرش: 1401/8/14 | انتشار: 1402/12/22

فهرست منابع
1. آستین‌ افشان، پروانه (1381). بررسی روند تحولات سن ازدواج زنان و عوامل جمعیتی و اجتماعی مؤثر بر آن طی سال‌های 75-1355. مجموعه مقالات نخستین همایش انجمن جمعیت‌شناسی ایران.
2. اشتراوس، آنسلم و کوربین، جولیت (1385). اصول روش تحقیق کیفی، نظریه مبنایی: رویه‌ها و شیوه‌ها. ترجمه بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
3. برنارد، جسی (1384). دنیای زنان. ترجمه شهرزاد دوفن. تهران: اختران.
4. جزنی، نسرین (1380). نگرشی بر تحلیل جنسیتی در ایران. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
5. جنکینز، ریچارد (1381). هویت اجتماعی. ترجمه تورج یارمحمدی، تهران: شیرازه.
6. حسینی، سیدحسن و ایزدی، زینب (1395). پدیدارشناسی تجربۀ زیسته زنان مجرد (جمعیت موردمطالعه: زنان مجرد بالای 35 سال شهر تهران). فصلنامه مطالعات زنان، دوره 14. شماره 1.
7. حکیم، کاترین (1391). سرمایه جنسی و نقش آن در مناسبات قدرت جامعه. جلد اول: سرمایه جنسی و جنبه‌های سیاسی آن در دنیای امروز. ترجمه ژیلا سرابی، بازیابی شده از آدرسHttp://www.Orientalsociology.ir/page/89.aspx در تاریخ 20 شهریور 1401.
8. رابرتسون، یان (1385). درآمدی بر جامعه. ترجمه حسین بهروان، مشهد: به‌نشر.
9. سفیری، خدیجه و شهنواز، سارا (1394). بررسی تجرد و هویت با استفاده از نظریه زمینه‌ای (موردمطالعه: دختران بالای 35 سال شهرستان لاهیجان). فصلنامه توسعه اجتماعی فرهنگی، دوره 4. شماره 3.
10. سفیری، خدیجه؛ گودرزی، محسن و میراشه، سمیه (1392). تعارض‌های هویت جنسیتی سنتی و مدرن و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی زنان 24 تا 34 ساله شهر قزوین). فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه، شماره 6.
11. علیرضانژاد، سهیلا؛ سوادیان، پروین و جعفری‌نمینی، پوراندخت (1392). هویت حرفه‌ای یا جنسیتی: مطالعه‌ای بر دختران تحصیل‌کرده شاغل بالاتر از 35 سال در شهر تهران. فصلنامه علوم اجتماعی علامه طباطبایی، شماره 60.
12. قانع‌عزآبادی، فرزانه؛ کیانپور، مسعود و قاسمی، وحید (1393). تجارب زیسته دختران 30 سال به بالا در زمینه داغ ننگ ناشی از تجرد (موردمطالعه: شهرهای اصفهان و یزد). دوفصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره 4. شماره 2.
13. کرسول، جان (1394). پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت‌پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده بنیاد، قوم‌نگاری، مطالعه موردی). ترجمه حسن دانایی‌فرد و حسین کاظمی، تهران: صفار.
14. کرمی‌قهی، محمدتقی و پاپی‌نژاد، شهربانو (1391). زمینه‌های اجتماعی- فرهنگی تک‌زیستی دختران. فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، دوره 7. شماره 21.
15. گل‌محمدی، احمد (1380). جهانی‌شدن، فرهنگ، هویت. تهران: نی.
16. گولومبرک، سوزان و فی‌وش، رابین (1378). رشد جنسیت. ترجمه مهرناز شهرآرای، تهران: ققنوس.
17. گیدنز، آنتونی (1384). جامعه‌شناسی. ترجمه منوچهر صبوری، چاپ چهاردهم، تهران: نی.
18. گیدنز، آنتونی و بردسال، کارن (1393). جامعه‌شناسی. ترجمه حسن چاووشیان، چاپ نهم، تهران: نی.
19. گیدنز، آنتونی (1394). تجدد و تشخص: جامعه و هویت فردی در عصر جدید. ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نی.
20. گروسی، سعیده (1396). مقدمه‌ای بر نظریه‌های روان‌شناسی اجتماعی (با رویکرد جامعه‌شناختی). تهران جامعه‌شناسان.
21. طالبی، ابوتراب و فتوت، اکرم (1393). سبک زندگی دختران مستقل مجرد. دوفصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده، دوره 2. شماره 2.
22. محمدپور، احمد (1392). روش تحقیق کیفی: ضد روش. جلد یک، تهران: جامعهشناسان.
23. میراشه، سمیه (1391). تعارض‌های هویت اجتماعی سنتی و مدرن و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی زنان 24 تا 34 ساله شهر قزوین). پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا.
24. نیکخواه‌قمصری، نرگس و منصوریان‌راوندی، فاطمه (1396). ابزارهای جهانی‌شدن و هویت جنسیتی (موردمطالعه: شهروندان 15 تا 45 سال شهر کاشان). فصلنامه جامعه‌شناسی سبک زندگی، دوره 3، شماره 9.
25. Burke, P. J. & Stets, J.E. (1999). Trust and commitment through self-vertification. Social Psychology Quarterly, 62(4), 347-366. Https://doi.org/10.2307/2695833. [DOI:10.2307/2695833]
26. Christiansen, C. H. (1999). Defining lives: Occupation as identity. American Journal of Occupational Therapy, 53(6), 547-558. Http://doi.org/10.5014/ajot.53.6.547. [DOI:10.5014/ajot.53.6.547]
27. De La Torre-Sierra, A.M., Guichot R. V. (2022). The influence of school textbooks on the configuration of gender identity. Teaching and Teacher Education, (117). https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103810 [DOI:10.1016/j.tate.2022.103810.]
28. Maeda E., Hecht, M. L. (2012). Identity search: Interpersonal - relationships and relational identities of always-single japanese women over time. Western Journal of Communication, 76(1), 44- 64. Http://doi.org/10.1080/10570314.2012.637539. [DOI:10.1080/10570314.2012.637539]
29. Glaser, B. & Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. New Brunswick Press. [DOI:10.1097/00006199-196807000-00014]
30. Goffman, E. (1968). Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Pelican.
31. Berg-Cross, L., Scholz A. -M., Long J., Grzeszcvy E. & Roy A. (2004). "Single Professional Women: a Global Phenomenon challenges and opportunities". Journal of International Women's Studies. 5(5), 34-59. Available at: https://vc.bridgew.edu/jiws/vol5/iss5/3.
32. Randel, A. E., Jaussi, K. S. (2008). Gender Social and Personal Identity, Sex Dissimilarity Relationship Confilict and Asymmetrical Effects. Small Group Research, 39(4). 468-491. https://doi.org/10.1177/1046496408319875 [DOI:10.1177/1046496408319875.]
33. Tajfel, H. (1978). Differentiation Between Social Groups: Studies in the Social Psychology of Intergroup Relations. Academic Press.
34. Sidani Y. M., Al Hakim Z. T. (2012). Work-family conflicts and job attitudes of single - women: A developing country perspectiv. The International Journal of Human Resource Management 23(7), 1376-1393. Http://doi.org/10.1080/09585192.2011.579919. [DOI:10.1080/09585192.2011.579919]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.